Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ nhà máy xí nghiệp

nhiem-vu-cua-nhan-vien-bao-ve-nha-may-xi-nghiep

Để bảo vệ an toàn cho nhà máy, xí nghiệp, các công ty bảo vệ cần thứ gần như kiến thức, nghiệp vụ cho nhân viên bảo vệ ? Vậy, nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ nhà máy xí nghiệp cụ thể là như thế nào ? Các nghiệp vụ này được triển khai như thế nào ?

Cùng Bảo Vệ Song Hoả Long tìm hiểu thông tin yếu tố về vấn đề này qua bài viết dưới đây. 

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ nhà máy xí nghiệp

 • Tham gia hầu hết những khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ nhà máy, xí nghiệp
 • Tìm hiểu kỹ phương án bảo vệ nhà máy xí nghiệp
 • Học, nắm vững chức năng, quyền hạn của người bảo vệ nhà máy, xí nghiệp
 • Nắm rõ nội quy, quy chế, quy định, quy trình khiến cho việc của nhà máy, xí nghiệp
 • Chấp hành nghiêm quy định của công ty bảo vệ, của Pháp luật về hoạt động bảo vệ
 • Luôn chuẩn bị hầu hết trang phục, đồng phục, bảo hộ, công cụ buộc phải thiết theo quy định
 • Thực hiện nghiêm công tác báo cáo, bàn giao, giao ca hàng ngày
 • Trung thực, anh dũng và cầu thị trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ.
 • Bảo vệ an toàn cho người và tài sản tại nhà máy, xí nghiệp
 • Duy trì an ninh bơ vơ tự cho nhà máy, xí nghiệp
 • Xử lý tất cả những sự vụ việc tác động đến hoạt động bảo vệ nhà máy, xí nghiệp

>>>Tìm hiểu thêm: Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ giữ xe 

nhiem-vu-cua-nhan-vien-bao-ve-nha-may-xi-nghiep
Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ nhà máy xí nghiệp

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ nhà máy, xí nghiệp tại từng vị trí 

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ nhà máy tại vị trí cổng chính

 • Trực vị trí cổng chính nhà máy 24/24 theo sự cắt cử của chỉ huy trưởng
 • Duy trì an ninh, trơ tráo tự toàn bộ cổng chính nhà máy, xí nghiệp
 • Điều tiết liên lạc trước cổng, đảm bảo thông thoáng, tiện lợi lưu thông
 • Kiểm soát cánh cửa cổng luôn để chế độ đóng, chỉ mở cho người và công cụ vào/ra nhà máy lúc đủ điều kiện theo quy định của nhà máy.
 • Kiểm soát luồng người vào/ra nhà máy theo quy định của nhà máy, xí nghiệp
 • Kiểm soát luồng dụng cụ vào/ra nhà máy theo quy định của nhà máy
 • Kiểm soát tài sản, đồ vật của nhà máy qua cổng chính theo quy định
 • Tiếp nhận bưu phẩm, lưu, gửi bưu phẩm từ cán bộ văn phòng theo quy định
 • Trực tổng đài điện thoại, nối máy tới máy lẻ phòng ban, phòng ban của nhà máy
 • Quan sát hoạt động của nhà máy qua màn hình camera đặt tại phòng bảo vệ cổng chính nhà máy, xí nghiệp.
 • Tiếp nhận hồ sơ ứng viên xin việc tại nhà máy, xí nghiệp, nộp phòng tuyển dụng
 • Thực hiện ghi chép sổ sách và quản lý sổ đảm bảo không mất mát, thất thoát.
 • Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định và đột xuất lên cấp quản lý bảo vệ.
 • Phối hợp những vị trí khác trong nhà máy đạm vào an ninh, an toàn cho nhà máy.

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ nhà máy tại vị trí xuất nhập hàng hóa

 • Trực tại vị trí xuất nhập hàng hóa của nhà máy theo sự phân công của chỉ huy
 • Duy trì an ninh, lẻ loi tự khu vực xuất nhập hàng hóa của nhà máy
 • Sắp xếp thứ tự các xe nhà cung cấp, xe nhập hàng của nhà máy, đảm bảo theo thứ tự
 • Phối hợp vị trí cổng chính về việc điều tiết xe vào khu giao nhận
 • Giám sát hoạt động xuất hàng theo giấy tờ chứng từ đủ chữ ký của nhà máy
 • Kiểm tra hàng hóa xuất theo chủng loại, số lượng, quy cách đối chiếu phiếu xuất
 • Đóng cửa kho khi đã xuất xong đơn hàng
 • Giám sát hoạt động nhận hàng tại vị trí xuất nhập của nhà máy
 • Kiểm tra tình trạng hàng hóa theo tiêu chuẩn nhà sản xuất về đóng gói, hình dạng, nhiệt độ (hàng buộc phải nhiệt độ lạnh)
 • Kiểm tra, đối chiếu hàng hóa thực tại phiếu giao hàng theo chủng loại, số lượng.
 • Đảm bảo hàng hóa nhập được lưu kho đúng quy định
 • Phối hợp vị trí cổng chính kiểm soát xe giao hàng cho nhà máy.
 • Tổng hợp báo cáo cấp quản lý hoạt động xuất nhập trong ca.

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ nhà máy tại vị trí tuần tra

 • Nhận nhiệm vụ tuần tra kiểm soát nhà máy theo sự phân công của chỉ huy
 • Thực hiện lộ trình tuần tra đã được lập trình từ trước, lần lượt từ điểm đầu tới điểm cuối, tiêu dùng máy tuần tra, giám sát lịch trình tuần tra.
 • Quan sát, kiểm tra, thống kê đa số tài sản, thứ quản lý theo danh sách, kịp thời phát hiện mất mát, hư hỏng, bất thường.
 • Kiểm tra những vị trí nhạy cảm, điểm khuất, hàng rao hỏng, điểm mù mắt camera, điểm tối. Đảm bảo không mang đối tượng xâm nhập nhà máy, trộm cắp, tẩu tán tài sản của nhà máy.
 • Thường xuyên đánh giá tình trạng tiêu dùng của hệ thống kỹ thuật, hệ thống chiếu sáng, hệ thống PCCC…đảm bảo hoạt động bình thường, kịp thời phát hiện hỏng hóc, hết hạn, chập cháy.
 • Phối hợp những vị trí đánh giá đột xuất, xác định sự cố, xác minh thông báo lúc sở hữu những nghi vấn về an toàn, an ninh nhà máy, xí nghiệp.
 • Thực hiện điều tiết giao thông nội bộ, chỉ dẫn, hướng dẫn liên lạc nội bộ trong nhà máy, xí nghiệp.
 • Hỗ trợ thay vị trí cố định trong ca khiến việc vào các thời khắc được yêu cầu.
 • Tăng cường hỗ trợ vị trí cổng chính vào giờ cao điểm như giờ công nhân vào ca, giờ công nhân tan ca…
 • Phối hợp những vị trí đảm bảo an toàn, an ninh đa số nhà máy.

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ nhà máy xí nghiệp tại vị trí cửa xưởng sản xuất

 • Trực tại vị trí cửa phân xưởng nhà máy theo cắt cử của chỉ huy
 • Đảm bảo an ninh an toàn khu vực cửa phân xưởng
 • Kiểm soát việc công hiền từ ngoài vào xưởng, từ trong xưởng ra ngoài. Đảm bảo công nhân không sản phẩm, linh kiện.
 • Kiểm soát công hiền hậu không tính vào phân xưởng bắt buộc bảo đảm bảo hộ, đồng phục theo quy định của nhà máy.
 • Kiểm soát thời kì công nhân ra bên cạnh trong giờ sản xuất.
 • Phối hợp những vị trí bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn nhà máy.

Nhiệm vụ của ca trưởng ca bảo vệ nhà máy

Ca trưởng là vị trí nhân sự quản lý ca bảo vệ của tổ bảo vệ được siêu thị bổ nhiệm

Đầu ca trực:

 • Có mặt tại mục đích trước 30 phút
 • Tiếp nhận danh sách quân số ca trực từ chì huy trưởng
 • Lên kế hoạch cắt cử vị trí trực cho từng nhân sự trong ca
 • Tiếp nhận bàn giao công việc, công cụ, tình hình ca trực trước từ ca trưởng ca trước
 • Tiếp nhận các chỉ đạo công tác từ chỉ huy trưởng
 • Tập hợp nhân sự trong ca khiến cho việc, chỉnh trang đồng phục, diện mạo
 • Phổ biến nội dung đề nghị công việc, nội dung bàn giao từ ca trực trước, chỉ đạo từ chỉ huy tới toàn thể viên chức trong ca trực
 • Phân công vị trí trực cho từng nhân viên, viên chức về vị trí

Trong ca trực:

 • Kiểm soát mọi hoạt động bảo vệ nhà máy của những vị trí trực
 • Tuần tra, kiểm tra, đôn đốc, đào tạo, tương trợ nhân viên tại vị trí trực
 • Thực hiện những công việc ca trưởng ca trực bàn giao, chỉ huy yêu cầu
 • Tiếp nhận thông tin từ các vị trí trợ, cơ động xử lý, lập biên bản, giải quyết, báo cáo chỉ huy, xin quan điểm chỉ đạo.
 • Giám sát hoạt động của nhà máy qua hệ thống camera
 • Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống an ninh, an toàn, công nghệ của nhà máy
 • Tổng hợp diễn biến ca trực
 • Tổng hợp các sự vụ việc, sự cố trong ca trực
 • Lập báo cáo tình hình ca trực

Kết thúc ca trực:

 • Bàn giao tình hình ca trực cho ca trưởng ca sau
 • Bàn giao công cụ, công cụ hỗ trợ cho ca trưởng ca sau
 • Báo cáo chỉ huy trưởng về diễn biến ca trực, các công tác bắt buộc đề xuất

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chỉ huy trưởng bảo vệ nhà máy

Chỉ huy trưởng là nhân sự đại diện của doanh nghiệp bảo vệ làm cho việc tại nhà máy. Được nhà hàng bổ nhậm theo Quyết định của Giám Đốc và điều động tới nhà máy làm việc.

Chức năng của chỉ huy trưởng đội bảo vệ mục đích nhà máy:

 • Đại diện công ty bảo vệ làm cho việc tại nhà máy
 • Quản lý trực tiếp lực lượng bảo vệ của nhà hàng tại nhà máy
 • Triển khai hoạt động bảo vệ nhà máy theo phương án bảo vệ và giao kèo dịch vụ
 • Thay mặt siêu thị xây dựng quan hệ và phối hợp với cơ quan chức năng địa phương
 • Quản lý dụng cụ, phương tiện tương trợ của công ty tại nhà máy

Nhiệm vụ của chỉ huy trưởng đội bảo vệ mục đích nhà máy:

 • Tiếp nhận quân số bảo vệ từ công ty điều động xuống mục tiêu
 • Hướng dẫn, giới thiệu thông tin mục tiêu cho viên chức bảo vệ mới
 • Đào tạo phương án bảo vệ cho viên chức bảo vệ, huấn luyện nâng cao, huấn luyện kỹ năng cho viên chức bảo vệ.
 • Phổ biến nội quy, quy định, quy trình làm việc tại nhà máy cho nhân viên bảo vệ
 • Xây dựng các quy trình khiến cho việc theo phương án bảo vệ, theo yêu cầu từ đại diện chủ quản. Phổ biến, chỉ dẫn nhân viên bảo vệ thực hiện.
 • Cắt ca lịch trực cho viên chức bảo vệ tại mục tiêu quản lý
 • Kiểm tra, đôn đốc, động viên, kiểm tra viên chức bảo vệ thuộc mục tiêu quản lý
 • Kiểm soát hoạt động bảo vệ nhà máy 24/24, sở hữu mặt tại mục tiêu trong mọi thời điểm
 • Tiếp nhận báo cáo lui nhân viên và ca trưởng về sự vụ chủ nghĩa việc, sự cố trong ca trực
 • Trực tiếp sử lý, giải quyết những sự vụ chủ nghĩa việc ảnh hưởng vượt quá khả năng của viên chức và ca trưởng.
 • Tổ chức diễn tập, tập huấn, tập huấn định kỳ cho nhân viên theo chuyên đề
 • Duy trì và đảm bảo chất lượng dịch vụ bảo vệ tại nhà máy
 • Tổng hợp báo cáo hoạt động bảo vệ hàng ngày, báo cáo chủ quản theo quy định và đột xuất theo sự việc.
 • Báo cáo định kỳ cơ quan chức năng địa phương về hoạt động bảo vệ tại mục tiêu
 • Báo cáo công ty bảo vệ về tình hình duy trì dịch vụ tại mục tiêu, đề nghị về siêu thị bổ sung quân số, cấp phát công cụ, văn phòng phẩm…
 • Chấm công nhân viên, tổng hợp bảng công nhân viên, nộp về siêu thị làm cơ sở tính lương viên chức hàng tháng.

Quyền hạn của chỉ huy trưởng đội bảo vệ mục tiêu nhà máy:

 • Điều hành mọi hàng ngũ nhân sự bảo vệ tại mục đích quản lý
 • Đánh giá chừng độ hoàn tất nhiệm vụ của viên chức bảo vệ tại mục tiêu quản lý
 • Lập biên bản, đình chỉ viên chức 01 ngày ví như vi phạm nội quy, quy định tại mục tiêu
 • Cho viên chức nghỉ dưới 03 ngày, trong trường hợp mục đích gần xếp được nhân sự
 • Đề xuất khen thưởng nhân viên lập thành tích tốt trong công việc
 • Kiến nghị hình thức kỷ luật viên chức vi phạm nội quy, quy định mục tiêu
 • Từ chối thu nhận nhân sự ko đạt yêu cầu, viên chức vi phạm nhiều lần, nhân viên ko sở hữu khả năng thực hành công việc tại mục tiêu bảo vệ.
 • Tiến cử nhân sự xin việc các vị trí ca trưởng, quản lý trong kỳ tuyển dụng nội bộ công ty.

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ nhà máy xí nghiệp gởi đến quý khách hàng tham khảo.

Tóm lại, những công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ nhà máy, xi nghiệp nên xây dựng rõ ràng phương án nhiệm vụ của bảo vệ tại những vị trí mục tiêu. Để được tham vấn chi tiết hơn về vấn đề này xin vui lòng địa chỉ Hotline 0916 90 95 97.  Với kinh nghiệm 10 năm trong nghề, chúng tôi cam kết với đến cho quý người mua dịch vụ tốt nhất.

>>> Xem thêm bài viết:

0/5 (0 Reviews)
0916.90.95.97
Fb Zalo
ClickMe
Yêu câu gọi lại tư vấn ×