Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ kho hàng

nhiem-vu-cua-nhan-vien-bao-ve-kho-hang

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ kho hàng là đảm bảo an toàn cho người, tài sản và hàng hóa trong kho hàng. Vậy người bảo vệ kho hàng phải thực hành các nhiệm vụ gì ? Cần đào tạo, đồ vật kiến thức nhiệm vụ nào cho nhân viên bảo vệ kho hàng ?

Các nhà hàng cung cấp dịch vụ bảo vệ kho hàng cần khai triển phương án cụ thể cho từng vị trí mục đích ra sao ? Cùng chúng tôi tìm hiểu khía cạnh tại bài viết này.

Nhiệm vụ chung của nhân viên bảo vệ kho hàng

 • Tham gia gần như những khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ kho hàng.
 • Tìm hiểu kỹ phương án bảo vệ kho hàng.
 • Học, lắm vững chức năng, quyền hạn của người bảo vệ kho hàng.
 • Nắm rõ nội quy, quy chế, quy định, quy trình làm việc kho hàng.
 • Chấp hành nghiêm quy định của doanh nghiệp bảo vệ, của Pháp luật về hoạt động bảo vệ.
 • Luôn chuẩn bị đầy đủ trang phục, đồng phục, bảo hộ, công cụ bắt buộc thiết theo quy định.
 • Thực hiện nghiêm công tác báo cáo, bàn giao, giao ca hàng ngày.
 • Trung thực, dũng cảm và cầu thị trong lúc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ.
 • Bảo vệ an toàn cho người, của cải và hàng hóa tại kho hàng.
 • Duy trì an ninh lẻ loi tự cho kho hàng.
 • Xử lý đa số những sự vụ chủ nghĩa việc ảnh hưởng tới hoạt động bảo vệ kho hàng.

Xem thêm bài viết:

nhiem-vu-cua-nhan-vien-bao-ve-kho-hang
Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ kho hàng

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ kho hàng tại các vị trí làm cho việc

Mời Bạn cùng tham khảo chi tiết công việc nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ kho hàng từng vị trí làm việc dưới thông tin dưới đây. 

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ kho hàng tại vị trí cổng chính

 • Trực vị trí cổng chính nhà máy theo sự cắt cử của chỉ huy trưởng
 • Duy trì an ninh, trơ trẽn tự toàn bộ cổng chính kho hàng
 • Điều tiết liên lạc trước cổng, đảm bảo thông thoáng, tiện lợi lưu thông
 • Kiểm soát cánh cửa cổng luôn để chế độ đóng, chỉ mở cho người và phương tiện vào/ra kho lúc đủ điều kiện theo quy định của ban lãnh đạo.
 • Kiểm soát luồng người vào/ra kho theo quy định của kho hàng
 • Kiểm soát luồng phương tiện vào/ra kho hàng theo quy định của kho hàng
 • Kiểm soát tài sản, đồ vật của kho hàng qua cổng chính theo quy định
 • Tiếp nhận bưu phẩm, lưu, gửi bưu phẩm từ cán bộ văn phòng theo quy định
 • Trực tổng đài điện thoại, nối máy đến máy lẻ phòng ban, bộ phận của văn phòng
 • Quan sát hoạt động của kho hàng qua màn hình camera đặt tại phòng bảo vệ cổng chính.
 • Tiếp nhận hồ sơ người tìm việc ứng tuyển tại kho hàng, nộp phòng tuyển dụng
 • Thực hiện ghi chép sổ sách và quản lý sổ bảo đảm không mất mát, thất thoát.
 • Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định và đột xuất lên cấp quản lý bảo vệ.
 • Phối hợp những vị trí khác trong kho hàng đảm vào an ninh, an toàn cho kho hàng.

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ  tại vị trí xuất nhập hàng hóa

 • Trực tại vị trí xuất nhập hàng hóa của kho theo sự cắt cử của chỉ huy
 • Duy trì an ninh, bơ vơ tự khu vực xuất nhập hàng hóa của kho
 • Sắp xếp thứ tự những xe nhà cung cấp, xe nhập hàng của kho hàng, bảo đảm theo đồ vật tự
 • Phối hợp vị trí cổng chính về việc điều tiết xe vào khu giao nhận
 • Giám sát hoạt động xuất hàng theo giấy tờ chứng từ đủ chữ ký của cán bộ
 • Kiểm tra hàng hóa xuất theo chủng loại, số lượng, quy cách đối chiếu phiếu xuất
 • Đóng cửa kho khi đã xuất xong đơn hàng
 • Giám sát hoạt động nhận hàng tại vị trí xuất nhập của kho hàng
 • Kiểm tra tình trạng hàng hóa theo tiêu chuẩn nhà cung cấp về đóng gói, hình dạng, nhiệt độ (hàng nên nhiệt độ lạnh)
 • Kiểm tra, đối chiếu hàng hóa thực tại với phiếu giao hàng theo chủng loại, số lượng.
 • Đảm bảo hàng hóa nhập được lưu kho đúng quy định
 • Phối hợp vị trí cổng chính kiểm soát xe giao hàng cho kho hàng.
 • Tổng hợp báo cáo cấp quản lý hoạt động xuất nhập trong ca.

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ kho hàng tại vị trí tuần tra canh gác

 • Nhận nhiệm vụ tuần tra kiểm soát kho hàng theo sự phân công của chỉ huy
 • Thực hiện lịch trình tuần tra đã được lập trình từ trước, tuần tự từ điểm đầu đến điểm cuối, dùng máy tuần tra, giám sát lịch trình tuần tra.
 • Quan sát, kiểm tra, thống kê đa số tài sản, thiết bị quản lý theo danh sách, kịp thời phát hiện mất mát, hư hỏng, bất thường.
 • Kiểm tra những vị trí nhạy cảm, điểm khuất, hàng rào hỏng, điểm mù mắt camera, điểm tối. Đảm bảo không với đối tượng xâm nhập kho hàng, trộm cắp, tẩu tán tài sản của kho hàng.
 • Thường xuyên kiểm tra tình trạng dùng của hệ thống kỹ thuật, hệ thống chiếu sáng, hệ thống PCCC…đảm bảo hoạt động bình thường, kịp thời phát hiện hỏng hóc, hế hạn, chập cháy.
 • Phối hợp những vị trí kiểm tra đột xuất, xác định sự cố, xác minh thông báo khi mang những nghi vấn về an toàn, an ninh kho hàng.
 • Thực hiện điều tiết liên lạc nội bộ, chỉ dẫn, chỉ dẫn giao thông nội bộ trong kho hàng.
 • Hỗ trợ thay vị trí nhất thiết trong ca làm việc vào những thời khắc được yêu cầu.
 • Tăng cường tương trợ vị trí cổng chính vào giờ cao điểm như giờ công nhân vào ca, giờ công nhân tan ca…
 • Phối hợp các vị trí đảm bảo an toàn, an ninh toàn bộ kho hàng.

Nhiệm vụ của ca trưởng tại kho hàng

Ca trưởng là vị trí nhân sự quản lý ca bảo vệ của tổ bảo vệ được công ty bổ nhiệm

Đầu ca trực:

 • Có mặt tại mục đích trước 30 phút
 • Tiếp nhận danh sách quân số ca trực từ chì huy trưởng
 • Lên kế hoạch cắt cử vị trí trực cho từng nhân sự trong ca
 • Tiếp nhận bàn giao công việc, công cụ, tình hình ca trực trước từ ca trưởng ca trước
 • Tiếp nhận những chỉ đạo công tác từ chỉ huy trưởng
 • Tập hợp nhân sự trong ca khiến cho việc, chỉnh trang đồng phục, diện mạo
 • Phổ biến nội dung đề nghị công việc, nội dung bàn giao từ ca trực trước, chỉ đạo từ chỉ huy tới toàn thể nhân viên trong ca trực
 • Phân công vị trí trực cho từng nhân viên, viên chức về vị trí

Trong ca trực:

 • Kiểm soát toàn bộ hoạt động bảo vệ nhà máy của những vị trí trực
 • Tuần tra, kiểm tra, đôn đốc, đào tạo, tương trợ viên chức tại vị trí trực
 • Thực hiện những công tác ca trưởng ca trực bàn giao, chỉ huy yêu cầu
 • Tiếp nhận thông báo từ những vị trí trực, cơ động xử lý, lập biên bản, giải quyết, báo cáo chỉ huy, xin quan điểm chỉ đạo.
 • Giám sát hoạt động của nhà máy qua hệ thống camera
 • Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống an ninh, an toàn, công nghệ của kho hàng
 • Tổng hợp diễn biến ca trực
 • Tổng hợp những sự vụ việc, sự cố trong ca trực
 • Lập báo cáo tình hình ca trực

Kết thúc ca trực:

 • Bàn giao tình hình ca trực choc a trưởng ca sau
 • Bàn giao công cụ, dụng cụ tương trợ choc a trưởng ca sau
 • Báo cáo chỉ huy trưởng về diễn biến ca trực, các công việc cần đề xuất

Chức năng của chỉ huy trưởng bảo vệ kho hàng

Chỉ huy trưởng là nhân sự đại diện của doanh nghiệp bảo vệ khiến việc tại kho hàng. Được siêu thị bổ nhậm theo Quyết định của Giám Đốc và điều động đến kho hàng khiến việc.

Chức năng của chỉ huy trưởng đội bảo vệ mục đích kho hàng

 • Đại diện công ty bảo vệ làm việc tại kho hàng
 • Quản lý trực tiếp lực lượng bảo vệ của công ty tại kho hàng
 • Triển khai hoạt động bảo vệ kho theo phương án bảo vệ và giao kèo dịch vụ
 • Thay mặt siêu thị xây dựng quan hệ và phối hợp cơ quan chức năng địa phương
 • Quản lý dụng cụ, công cụ tương trợ của nhà hàng tại kho hàng

Nhiệm vụ của chỉ huy trưởng đội bảo vệ mục đích kho hàng

 • Tiếp nhận quân số bảo vệ từ siêu thị điều động xuống mục tiêu
 • Bố trí nơi ở (nhà đội) cho viên chức (nếu phải thiết)
 • Chăm lo đời sống cho viên chức tại mục tiêu quản lý
 • Hướng dẫn, giới thiệu thông báo mục đích cho nhân viên bảo vệ mới
 • Đào tạo phương án bảo vệ cho viên chức bảo vệ, huấn luyện nâng cao, huấn luyện kỹ năng cho nhân viên bảo vệ.
 • Phổ biến nội quy, quy định, quy trình khiến việc tại kho hàng cho nhân viên bảo vệ
 • Xây dựng những quy trình khiến việc theo phương án bảo vệ, theo đề nghị từ đại diện chủ quản. Phổ biến, chỉ dẫn nhân viên bảo vệ thực hiện.
 • Cắt ca lịch trực cho viên chức bảo vệ tại mục đích quản lý
 • Kiểm tra, đông đốc, động viên, đánh giá viên chức bảo vệ thuộc mục đích quản lý
 • Kiểm soát hoạt động bảo vệ kho hàng 24/24, mang mặt tại mục tiêu trong hầu hết thời điểm
 • Tiếp nhận báo cáo thoái nhân viên và ca trưởng về sự vụ chủ nghĩa việc, sự cố trong ca trực
 • Trực tiếp xử lý, giải quyết các sự vụ việc thúc đẩy vượt quá khả năng của viên chức và ca trưởng.
 • Tổ chức diễn tập, tập huấn, huấn luyện định kỳ cho nhân viên theo chuyên đề
 • Duy trì và bảo đảm chất lượng dịch vụ bảo vệ tại kho hàng
 • Tổng hợp báo cáo hoạt động bảo vệ kho hàng, báo cáo chủ quản theo quy định và đột xuất theo sự việc.
 • Báo cáo định kỳ cơ quan chức năng địa phương về hoạt động bảo vệ tại mục tiêu
 • Báo cáo doanh nghiệp bảo vệ về tình hình duy trì dịch vụ tại mục tiêu, đề nghị về nhà hàng bổ sung quân số, cấp phát công cụ, văn phòng phẩm…
 • Tổng hợp, lập bảng khối lượng công tác thực hành trong tháng, lấy xác nhận chủ quản, gửi về nhà hàng làm cho giấy tờ thanh toán.
 • Chấm công nhân viên, tổng hợp bảng công nhân viên, nộp về công ty làm cơ sở tính lương nhân viên hàng tháng.
 • Tuyển dụng, chủ động tạo nguồn nhân sự ngừa cho mục đích quản lý và tương trợ công ty công tác tuyển tìm nhân sự năng lực.

Quyền hạn của chỉ huy trưởng đội bảo vệ mục đích nhà máy

 • Điều hành mọi hàng ngũ nhân sự bảo vệ tại mục đích quản lý
 • Đánh giá chừng độ hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ tại mục tiêu quản lý
 • Lập biên bản, đình chỉ viên chức 01 ngày trường hợp vi phạm nội quy, quy định tại mục tiêu
 • Cho viên chức nghỉ dưới 03 ngày, trong giả dụ mục tiêu gần xếp được nhân sự
 • Đề xuất khen thưởng nhân viên lập thành tích thấp trong công việc
 • Kiến nghị hình thức kỷ luật nhân viên vi phạm nội quy, quy định mục tiêu
 • Từ chối hấp thu nhân sự không đạt yêu cầu, nhân viên vi phạm đa dạng lần, viên chức không khả năng thực hiện công việc tại mục đích bảo vệ.
 • Tiến cử nhân sự xin việc những vị trí ca trưởng, quản lý trong kỳ tuyển dụng nội bộ công ty.

Như vậy, nhiệm vụ của viên chức bảo vệ kho hàng bao gồm: nhiệm vụ trực cổng chính, kiểm soát công đoạn xuất nhập hàng hóa, tuần tra kiểm soát phòng ngừa rủi ro, … Hi vọng những thông báo trên mà Bảo Vệ Song Hoả Long cung cấp tới quý vị là hữu ích.

Để được tham mưu yếu tố về báo giá cũng như phương án bảo vệ kho hàng cụ thể xin vui lòng shop hotline 0916 90 95 97  Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề, chúng tôi cam kết với đến cho quý các bạn dịch vụ chất lượng, an toàn nhất.

0/5 (0 Reviews)
0916.90.95.97
Fb Zalo
ClickMe
Yêu câu gọi lại tư vấn ×