Dịch vụ bảo vệ siêu thị của Bảo vệ Phương Đông Với những cam kết chặt chẽ về chất lượng bảo vệ chuyên nghiệp, kiểm soát an ninh, phòng chống cháy nổ, điều phối bãi xe, kiểm soát hàng hóa và con người ra vào cổng, cũng như tại các showroom, nhằm xử lý và ngăn chặn các sự cố kịp thời về hàng hóa và tài sản của siêu thị.

NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN  BẢO VỆ SIÊU THỊ

  • Kiểm soát an ninh và duy trì nội quy của siêu thị
  • Kiểm soát khách hàng ra vào siêu thị
  • Kiểm soát gian hàng, chống hiện tượng bóc phá hàng hóa
  • Bảo vệ con người và tài sản của siêu thị – TTTM
  • Kiểm soát an toàn PCCC
  • Trông giữ và điều phối bãi giữ xe
  • Ngoài dịch vụ bảo vệ siêu thị công ty còn cung cấp thêm Dịch vụ áp tải tiền
DỊCH VỤ BẢO VỆ SIÊU THỊ

Post navigation


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *